Wspólnie z portalem PięknyPoród.pl stworzyliśmy projekt »Witaj Nasze Kochanie«. Jest to przedsięwzięcie non-profit, które ma na celu ukazanie piękna dzieci na etapie życia płodowego oraz wrażenia jakie wywołuje pojawienie się ich na świecie. Projekt łączy w sobie sferę wizualną i słowną. W tym celu zebraliśmy 28 zdjęć USG, przekształciliśmy je do formy przestrzennej i wygrawerowaliśmy w szkle. Do kompozycji dodaliśmy kilka słów od rodziców (najczęściej były to pierwsze słowa wypowiedziane po zobaczeniu zdjęcia USG) oraz imiona dzieci. Całość osadziliśmy w specjalnej gablocie, która po raz pierwszy była wystawiana w trakcie Dni Bliskości w 2013 roku w Białymstoku, a teraz można ją podziwiać w różnych miejscach Polski.

Dwadzieścia osiem osadzonych w gablocie, przestrzennie wymodelowanych zdjęć USG ukazuje głębię i charakterystyczne rysy dziecka przed jego urodzeniem. Dodatkowo, każde zdjęcie jest podpisane krótkim zdaniem wyrażającym zachwyt jego rodziców. Możliwość ich obejrzenia to wspaniałe przeżycie.

Idea, która nam przyświecała to ukazanie piękna życia w łonie kobiety i ogrom miłości, jaka otacza dziecko jeszcze przed jego urodzeniem.

Serdecznie zapraszamy na stronę internetową akcji: »Witaj Nasze Kochanie«, można tam znaleźć więcej informacji o samym projekcie oraz sprawdzić gdzie aktualnie znajduje się gablota.